JBPR 2016/52, Gerechtshof Amsterdam 16-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:512, 200.169.383/01 (met annotatie van mw. mr. I.P.M. van den Nieuwendijk)

Inhoudsindicatie

Verwijzing naar niet bestaand arbitrage-instituut maakt op zichzelf genomen niet dat het arbitragebeding niet rechtsgeldig is

Samenvatting

Het hof oordeelt dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een en ander betekent dat ook het hof ervan uitgaat dat partijen – schriftelijk, namelijk middels de aan de overeenkomst aangehechte algemene voorwaarden – zijn overeengekomen dat geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst, zijn onderworpen aan arbitrage. Daaraan doet niet af dat het in de algemene voorwaarden genoemde ‘Arbitration Court’ niet bestaat, zoals tussen…

Verder lezen
Terug naar overzicht