JBPR 2017/11, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7801, 200.153.434/01 (met annotatie van mr. dr. M.O.J. de Folter)

Inhoudsindicatie

Tegenvordering, Gedwongen tussenkomst in appel

Samenvatting

De wederpartij in appel dient er in beginsel van uit te gaan dat de omlijning van het appel eerst bij de memorie van grieven haar definitieve vorm zal krijgen en dat de appellant in beginsel vrij is bij die memorie tegen elk onderdeel van het vonnis, ook wanneer dit in conventie en reconventie is gewezen, grieven te richten, zoals de wederpartij ook zelf, naar reeds is aanvaard in HR 30 juni 1978, NJ 1978, 693, tegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht