JBPR 2017/20, Hoge Raad 25-11-2016, ECLI:NL:HR:2016:2704, 16/02885 (met annotatie van mr. B.J. Engberts)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv), Buitengerechtelijke incassokosten, Vruchteloze aanmaning en aanvang veertiendagentermijn van art. 6: 96 lid 6 BW, Stelplicht en bewijslast ontvangst van de aanmaning(sbrief), Deelbetalingen

Samenvatting

De termijn van de vruchteloze (en kosteloze) aanmaning van art. 6:96 lid 6 BW – de veertiendagenbrief – vangt aan de dag na de ontvangst van die aanmaning. Formuleringen als “binnen veertien dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht