JBPR 2017/32, Hoge Raad 23-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2995, 15/04401 (met annotatie van mr. H.W. Wiersma)

Inhoudsindicatie

Geding na verwijzing, Parafering staat in beginsel gelijk aan ondertekening

Samenvatting

Geen zelfstandig dragende grondslag van een beoordeling waar dit onverenigbaar zou zijn met een in dezelfde zaak gegeven oordeel van de Hoge Raad.

Uitspraak

Conclusie Advocaat-Generaal

(mr. Wesseling-van Gent)

 

Deze zaak is het vervolg op het arrest van de Hoge Raad van 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6698 (NJ 2012/570). In deze (tweede) cassatieprocedure wordt geklaagd…