Jegens Ontvanger nietige hypotheek


T is eigenaar van een supermarkt, die achtereenvolgens viermaal is verkocht, en wel door T aan VFS, door VFS aan Ahog, door Ahog aan M en door M aan R. De koopovereenkomst T-VFS bepaalt: 'De verkopers verplichten zich jegens de koper om onverwijld op eerste vordering van de koper en op kopers kosten, voor de door de koper te bepalen bedragen en onder de door de koper te bepalen bedingen: (...) b. op verkopers’ eigen namen als derde onderzetters (een) hypothe(…

Verder lezen