JG 2011/39, RvS 16-03-2011, BP7807, 201006052/1/H2 (met annotatie van mw. mr. T. ten Have)

Inhoudsindicatie

WRO (oud), planschade

Samenvatting

De raad had bij de planvergelijking betrokken dat onder het oude regime op een afstand van 2,5 m van het perceel een bedrijfsgebouw met daarbij behorende kantoorgebouwen met een hoogte van 11 tot 15 m kon worden gebouwd. Volgens de rechtbank kon die bouwmogelijkheid met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden uitgesloten en kon slechts een aanvullend kantoorgebouw of bedrijfsgebouw worden gebouwd met een hoogte van slechts ongeveer 6 m. Nu dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep niet is bestreden, …

Verder lezen
Terug naar overzicht