JG 2012/10, Rechtbank Leeuwarden 06-12-2011, BU7508, AWB 11/736 (met annotatie van mr. J.D.C. de Jong)

Inhoudsindicatie


Samenvatting

De termijn waarbinnen uitspraak op bezwaar moet worden gedaan inzake gemeentelijke heffingen, kan worden verdaagd.

Uitspraak

De gemeente heeft met dagtekening 26 maart 2010 aan eiser X een legesnota toegezonden van € 368,- voor het door het gemeentebestuur in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning eerste fase. X heeft hiertegen bezwaar gemaakt op 7 mei 2010.

De gemeente Veendam heeft aan X met dagtekening 9 augustus 2010 een legesnota van € 445,- gezonden voor het in behandeling nemen van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht