JG 2012/16, Rechtbank Haarlem, sector kanton Haarlem 22-12-2011, BV1105, AWB 11/6193 (met annotatie van mw. mr. dr. C. Raat)

Inhoudsindicatie

Armoedebeleid

Samenvatting

Afwijzing schuldhulpverlening is geen besluit

Uitspraak

Verweerder heeft op 26 mei 2011 aan eiseres schriftelijk meegedeeld dat haar verzoek om regeling van haar schulden wordt afgewezen. Verweerder heeft daarbij gemeld dat zij binnen acht weken bezwaar kan maken bij verweerders geschillencommissie schuldhulpverlening.

Eiseres heeft bij op 6 juni 2011 bezwaar gemaakt en op 22 november 2011 beroep ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaar. De rechtbank doet met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht…

Verder lezen
Terug naar overzicht