JG 2012/17, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State Den Haag 15-02-2012, BV5109, 201104545/1/T1/A3 (met annotatie van mr. M. Claessens en prof. mr. T. Barkhuysen)

Inhoudsindicatie


Samenvatting

Voor de belanghebbendheid van een stichting mag niet de eis worden gesteld dat de statuten vermelden dat zij opkomt voor het behoud van de specifieke planten en dieren. Een dergelijk vereiste zou leiden tot verdergaande beperkingen van de door de wetgever gegeven mogelijkheid aan rechtspersonen om op te komen voor de belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen dan de wetgever voor ogen heeft gehad. Deze eis mag evenmin worden gesteld aan de feitelijke werkzaamheden.

Uitspraak

Tussenuitspraak. De minister van Landbouw, Natuur

Verder lezen
Terug naar overzicht