JG 2012/25, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State Den Haag 29-02-2012, BV7287, 201010089/1/T1/A4 (met annotatie van mr. M. Claessens en prof. mr. T. Barkhuysen)

Inhoudsindicatie


Samenvatting

Behoudens in geschillen waar de wet anders bepaalt, kunnen ook na afloop van de beroepstermijn en, indien die termijn is gegeven, na de termijn als bedoeld in artikel 6:6 Awb, nieuwe gronden worden ingediend, zij het dat die mogelijkheid wordt begrensd door de goede procesorde. Het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat de Afdeling de Stab heeft verzocht een deskundigenbericht uit te brengen, zal de Afdeling in strijd met de goede procesorde achten.

Uitspraak

Bij besluit van 31 augustus

Verder lezen
Terug naar overzicht