JG 2012/75, RvS 05-09-2012, BX6492, 12/0075 (met annotatie van M.K.G. Tjepkema)

Inhoudsindicatie

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Samenvatting

De wetgever heeft geen nadere regels gegeven voor verhoging van de forfaitaire drempel van twee procent, als bedoeld in art. 6.2, lid 2, sub b, Wro. Dit doet niet af aan de zelfstandige betekenis van art. 6.2, lid 1, Wro. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 6.2 Wro is af te leiden dat alleen schade wordt vergoed voor zover deze uitkomt boven de financiële nadelen die elke…

Verder lezen
Terug naar overzicht