JG 2013/28, RvS 06-03-2013, BZ3401, 13/0028 (met annotatie van E.J. van Baardewijk)

Inhoudsindicatie

Ruimtelijke ordening

Samenvatting

Het bezwaar tegen het in de toelichting opgenomen verplichte kostenverhaal via een anterieure overeenkomst voor een bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling slaagt niet omdat de plantoelichting niet juridisch bindend is. Ook het betoog dat de ruimtelijke bijdrage ten onrechte niet als voorwaarde in de wijzigingsregels van het bestemmingsplan is opgenomen slaagt niet. Pas bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid behoeft bezien te worden in hoeverre tot verhaal van kosten zal worden overgegaan. Uit de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsregels voor de uitbreiding van een hotel blijkt onvoldoende duidelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht