JG 2013/33, RvS 17-04-2013, BZ7731, 13/0033 (met annotatie van mw. mr. E.E. Schaake en I.M. van der Heijden)

Inhoudsindicatie

Algemeen Juridisch, Nadeelcompensatie

Samenvatting

Krantenartikelen en overeenkomst geen aanknopingspunten voorzienbaarheid (actieve risicoaanvaarding) werkzaamheden waterkering. Normaal ondernemersrisico niet gemotiveerd aan de hand van duur, aard en omvang van de werkzaamheden. Toepassing van de bestuurlijke lus.

Uitspraak

Op 24 november 2010 heeft appellante, eigenares van een poffertjeskraam in Harlingen, een verzoek ingediend om vergoeding van de omzetschade die zij heeft ondervonden als gevolg van de werkzaamheden aan de waterkering bij de Willemshaven in Harlingen in de periode december 2008 – juni 2010. Volgens haar hebben

Verder lezen
Terug naar overzicht