JG 2014/10, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9, 13/00349 (met annotatie van mr. J.D.C. de Jong)

Inhoudsindicatie

Proceskosten, Wet WOZ, Rechtsbijstand door een derde

Samenvatting

Optreden in eigen zaak en voor eigen partner is niet aan te merken als door een derde verleende rechtsbijstand die voor vergoeding in aanmerking komt nu er geen zakelijke relatie bestaat.

Uitspraak

Middels een beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) stelt de heffingsambtenaar de waarden van de onroerende zaken A (niet-woning) en B (woning) per waardepeildatum 1 januari 2011, voor het jaar 2012, vast…

Verder lezen
Terug naar overzicht