JG 2014/39, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-05-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3916, 13/00964 (met annotatie van mr. J.D.C. de Jong)

Inhoudsindicatie

Proceskosten, Wet WOZ, Beroepsmatig verleende rechtsbijstand

Samenvatting

Meerdere objecten vervat in een beschikking leidt tot het toekennen van slechts 1 punt voor het bezwaarschrift dat is opgesteld, ook al is dat bezwaar vijf keer ingediend. Wel leidt het tot een hogere wegingsfactor.

Uitspraak

De heffingsambtenaar stelt de waarde van vijf in de gemeente Enschede gelegen onroerende zaken bij in één geschrift vervatte beschikkingen voor het kalenderjaar 2012 vast. De heffingsambtenaar besluit op de bezwaarschriften van belanghebbende in één geschrift en vermindert de vastgestelde waarden. De vergoeding…

Verder lezen
Terug naar overzicht