JG 2015/53, Gerechtshof Amsterdam 04-06-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2676, 14/00578 (met annotatie van mr. R. de Korte)

Inhoudsindicatie

Proceskosten, Bijzondere omstandigheden, Samenhangende zaken

Samenvatting

Een vergoeding van € 3.645 voor een hoorzitting van 115 minuten is niet disproportioneel waardoor er geen reden is voor matiging van de proceskosten.

Uitspraak

X maakt bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van € 619.000. Tijdens een hoorzitting worden tegelijkertijd 15 zaken behandeld. De heffingsambtenaar verklaart het bezwaar ongegrond, maar in beroep wordt de waarde alsnog verlaagd naar € 564.000. Gemachtigde trekt het beroep in met het gelijktijdige verzoek tot vergoeding van…

Verder lezen
Terug naar overzicht