JG 2015/54, Rechtbank Limburg (Handelskamer) zp Maastricht 24-07-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:6346, C/03/207519 / KG ZA 15-315 (met annotatie van mw. mr. drs. M.E. Biezenaar)

Inhoudsindicatie

Aanbesteding, Kwaliteitseis, Gelijkwaardigheid, Kwaliteitsmanagementsysteem

Samenvatting

De aanbesteder mag van een gestelde geschiktheidseis afwijken mits wordt voorzien in alternatieve maatregelen die leiden tot een niveau dat vergelijkbaar is aan het kwaliteitsniveau dat met de eis wordt beoogd.

Uitspraak

AZM heeft een opdracht voor levering, installatie en onderhoud van een Beeldmanagementsysteem voor 12 nieuwe operatiekamers openbaar Europees aanbesteed. Mpluz heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan, Boro is op de tweede plaats geëindigd. AZM heeft de opdracht voorlopig gegund aan Mpluz. In kort geding vordert Boro…

Verder lezen
Terug naar overzicht