JG 2016/25, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-03-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1845, 200.158.250 (met annotatie van mr. drs. L. van Leijen)

Inhoudsindicatie

Pachten van gronden, Goederenrecht, Verbintenissenrecht, Gebruik door veehouder van andermans grond, Bewijslast verdeling, Devolutieve werking van het recht, Grievenstelsel in hoger beroep

Samenvatting

Is er nou een pachtovereenkomst tot stand gekomen of niet? En wie moet dat bewijzen? Het hof laat doorschemeren niet gelukkig te zijn met de bewijslast van de rechter in eerste aanleg, maar kan vanwege het grievenstelsel daar niet meer aan komen. Doorgaand op de mogelijke verkeerde bewijsweg van de rechter in eerste aanleg, komt het hof tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht