JG 2016/28, Rechtbank Limburg 23-02-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:1885, AWB-15-3116 (met annotatie van mr. C. Post, prof. mr. dr. J.G. Brouwer en prof. mr. dr. M. Vols)

Inhoudsindicatie

Intrekking vergunning escortbedrijf, Vermoeden mensenhandel

Samenvatting

Intrekking van de vergunning van eiser voor het exploiteren van een escortbedrijf is volgens de rechtbank geoorloofd. Verweerder mocht er terecht van uitgaan dat niet is gebleken dat in de toekomst geen risico meer bestaat dat personen bij het escortbedrijf werkzaam zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Uitspraak

Aan eiser is een vergunning verleend voor de exploitatie van een escortbedrijf. Verweerder heeft deze exploitatievergunning ingetrokken op grond van artikel 1:6 aanhef en onder b, …

Verder lezen
Terug naar overzicht