JG 2017/10, Rechtbank Limburg 12-08-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:7122, C/03/224379 / KG ZA 16-409 (met annotatie van mr. D. Altunian en prof. mr. dr. M. Vols)

Inhoudsindicatie

Hennepplantage, Sluiting kelder, Bekendmaking, Bord

Samenvatting

De burgemeester heeft de kelder van een loods van eiseres gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet. In de kelder was een hennepplantage aangetroffen. De burgemeester wil de sluiting van de kelder kenbaar maken door middel van het plaatsen van een bord in de voortuin van eisers. De rechtbank acht de plaatsing van het bord in strijd met het eigendomsrecht en het recht op de persoonlijke levenssfeer en verbiedt de gemeente om het bord te plaatsen.

Uitspraak

Op 8 april…

Verder lezen
Terug naar overzicht