JG 2017/40, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1519, 201603877/1/A3 (met annotatie van mw. mr. dr. C. Raat)

Inhoudsindicatie

Inzage persoonsgegevens, Begrip persoonsgegevens

Samenvatting

Inzage persoonsgegevens behelst volledig overzicht van alle persoonsgegevens, waaronder passages die tot betrokkene herleidbaar zijn.

Uitspraak

In april 2016 gaf het college gevolg aan de eerste uitspraak, waarbij het college appellant overzichten verstrekte van hem betreffende persoonsgegevens die voorkwamen in digitale bestanden en zijn opgeslagen in de periode tot 18 november 2008. Hiertegen ging appellant zonder succes in beroep.

In de tweede uitspraak legt de Afdeling uit wat de bedoeling was van de eerste uitspraak: in plaats van een overzicht van…

Terug naar overzicht