JG 2017/43, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1487, 201603218/1/A1 (met annotatie van mr. O. Schuwer)

Inhoudsindicatie

Handhaving, Last onder dwangsom, Invorderingsbeschikking

Samenvatting

Een brief die het bestuursorgaan binnen de betaaltermijn van zes weken na verbeurte van een dwangsom aan de overtreder stuurt heeft onder omstandigheden de status van invorderingsbeschikking als bedoeld in artikel 5:37 lid 1 Awb.

Uitspraak

Appellante had een mondelinge last onder bestuursdwang gekregen (bouwstop), gevolgd door een schriftelijke beslissing van het college d.d. 7 mei 2015. Volgens het college waren de werkzaamheden, bestaande uit heien, bouwrijp maken van de grond en graven van…

Verder lezen
Terug naar overzicht