JGR 2003/35, Rechtbank Leeuwarden 02-07-2003, , 59025 KG ZA 03-0192 (met annotatie van De Best en Schutjens)

Inhoudsindicatie

Maatregel zorgverzekeraar, WTG-tarieven, Inkoopvergoeding apotheekhoudenden, Preferent geneesmiddel, Eenzijdige wijziging medewerkersovereenkomst, Prijsafspraken, Controlebeleid

Samenvatting

Feiten: Zorgverzekeraar De Friesland heeft in de concept-medewerkersovereenkomsten met apotheekhoudenden onder meer opgenomen dat zij (kort gezegd) met apothekers prijsafspraken kan maken voor bepaalde geneesmiddelengroepen (maagzuurremmers en cholestorolverlagers) en dat alleen het door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel met de laagste prijs wordt afgeleverd. Ook wil zij controle hierop uitoefenen.

Uitspraak: De voorzieningenrechter oordeelt, onder verwijzing naar onder meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht