JGR 2004/29, HvJ EG 01-04-2004, , C-112/02 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van goederen, Geneesmiddelen, Invoer, Aanvraag van vergunning voor in de handel brengen volgens vereenvoudigde procedure, Gemeenschappelijke oorsprong

Samenvatting

De Duitse autoriteiten weigerden een handelsvergunning onder de vereenvoudigde procedure voor een geneesmiddel dat identiek was aan een ander geneesmiddel dat reeds in Duitsland in de handel werd gebracht. Het argument van de Duitse autoriteiten was dat de geneesmiddelen geen gemeenschappelijke oorsprong hadden. Het HvJ EG bepaalt dat de bevoegde autoriteiten zich ter zake dienen te informeren in plaats van de aanvraag zonder meer af te wijzen…

Verder lezen
Terug naar overzicht