JGR 2005/11, HvJ EG 20-01-2005, , C-74/03 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Generieke aanvraag, Vergunning voor in handel brengen, In wezen gelijkwaardige geneesmiddelen

Samenvatting

GSK (SKB)1 heeft een handelsvergunning gekregen voor Seroxat-capsules. In deze capsules was het werkzame bestanddeel paroxetine aanwezig als het hydrochloride hemihydraat-zout. Om octrooi-redenen bevatten de generieke geneesmiddelen van Synthon en Genthon een ander zout van paroxetine: in plaats van het HCL-zout wordt het mesilaat gebruikt. Ter verantwoording van het gebruik van een ander zout hebben Synthon en Genthon resultaten van dierproefonderzoek ingediend, waaruit…

Verder lezen
Terug naar overzicht