JGR 2009/10, HvJ EG 24-04-2009, , T-52/09 R (met annotatie van Vollebregt)

Inhoudsindicatie

Vergunning voor het in de handel brengen, Pediatrisch onderzoeksplan, EMEA, Verzoek om schorsing van een maatregel van het EMEA

Samenvatting

Door niet zoals voorgesteld door het EMEA een verzoek om schorsing en een concept PIP in te dienen voor haar aanvraag voor een marktvergunning voor een geneesmiddel, ontbeert het verzoek om een voorlopige maatregel tegen de beslissing van het EMEA om geen vrijstelling te verlenen van de verplichting de resultaten van een PIP in te dienen spoedeisend belang en kan op enkel die grond al afgewezen worden zonder dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht