JGR 2009/13, HvJ EG 19-03-2009, , C-489/06 (met annotatie van Vollebregt)

Inhoudsindicatie

Richtlijnen 93/36/EEG en 93/42 EEG, Aanbesteding, Medische hulpmiddelen, Niet-nakoming

Samenvatting

Door toe te staan dat de bevoegde diensten niet optreden tegen het afwijzen door ziekenhuizen van offertes voor medische hulpmiddelen die zijn voorzien van de EG-markering zonder dat de bevoegde aanbestedende diensten van de Griekse ziekenhuizen de vrijwaringsprocedure van richtlijn 93/42/EEG hebben gevolgd, is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de aanbestedingsrichtlijn 93/36 en de medische hulpmiddelenrichtlijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht