JGR 2010/23, Rechtbank Haarlem 11-11-2009, BK3259, 157927/HA ZA 09-767 (met annotatie van mr. A.J.H.W.M. Versteeg)

Inhoudsindicatie

Productenaansprakelijkheid, Openbaarmaking, Transparantie, Gebrekkig product

Samenvatting

Feiten: MSD is producent van het geneesmiddel Vioxx, dat in 2004 wegens bijwerkingen uit de handel is genomen. Gebruikers van het geneesmiddel Vioxx stellen schade te hebben geleden door het gebruik van Vioxx en vorderen een verklaring voor recht dat Vioxx een gebrekkig product is alsmede veroordeling tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat. MSD vordert in dit incident primair dat de rechtbank de eisers niet ontvankelijk verklaart omdat zij (kort gezegd) geen bij de rechtsverhouding…

Verder lezen
Terug naar overzicht