JGR 2010/39, HvJ EU 02-09-2010, , C-66/09 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Octrooirecht, Farmaceutische specialiteiten, Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, Termijn voor indiening van aanvraag voor dergelijk certificaat

Samenvatting

Feiten: Kirin Amgen, een onderdeel van het Amgen-concern, is houder van een octrooi in alle EU-lidstaten en de houder van een handelsvergunning voor Aranesp (darbepoëtine). De handelsvergunning werd door de Commissie verleend in juni 2001, maar was toen nog niet geldig in Litouwen, omdat Litouwen nog geen lid van de EU was. In Litouwen werd voor Aranesp geen nationale handelsvergunning aangevraagd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht