JGR 2011/37, HvJ EU 18-10-2011, , C-34/10 (met annotatie van Vollebregt)

Inhoudsindicatie

Biotechnologie, Stamcellen, Stamceltherapie, Octrooieerbaarheid, Uitsluiting van ‘gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden’, Begrip ‘menselijk embryo’, Begrip ‘gebruik voor industriële of commerciële doeleinden’

Samenvatting

Deze zaak gaat over biotechnologische uitvindingen die stamcellen bevatten en de beperkingen van octrooieerbaarheid op grond van de zogenaamde Biotechnologierichtlijn (98/44), die het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden uitzondert van octrooieerbaarheid. Het HvJ EU bepaalt dat een ‘menselijk embryo’ is ‘elke…

Verder lezen
Terug naar overzicht