JGR 2012/21, HvJ EU 28-06-2012, , C-7/11 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Groothandel in geneesmiddelen, Bevoegdheid apotheker, Groothandelsvergunning

Samenvatting

Feiten: Op grond van hun interpretatie van Richtlijn 2001/83/EG en de daarop gebaseerde Italiaanse wetgeving voert een aantal Italiaanse apothekers naast een reguliere apotheek – de aflevering van geneesmiddelen aan hun eigen patiënten – een groothandel: zij leveren dus niet uitsluitend geneesmiddelen af aan de patiënt maar ook aan anderen. In wat op een testcase lijkt, wordt apotheker Caronna strafrechtelijk vervolgd wegens groothandel in geneesmiddelen zonder groothandelsvergunning.

Uitspraak: 1) Artikel 77, lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht