JGR 2012/25, HvJ EU 04-07-2012, , T-12/12 (met annotatie van Vollebregt)

Inhoudsindicatie

Vergunning voor het in de handel brengen, Brief van de Commissie met intentie tot weigeren afgifte vergunning, Weigering besluit te nemen

Samenvatting

Laboratoires CTRS had de Commissie verzocht een besluit te nemen nadat de Commissie een voornemen kenbaar had gemaakt om het door het EMA positieve advies en in het Comité van Beroep bekrachtigde advies te negeren en een negatieve beslissing te nemen op de aanvraag van een VHB. De Commissie neemt vervolgens alsnog een afwijzend besluit nadat ze haar conceptafwijzingsbesluit nogmaals aan het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor menselijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht