JGR 2013/13, RvS 01-05-2013, BZ9093, 201201975/1/T1/A3 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Handelsvergunning, Registratie, Weigering verlening handelsvergunning, Bewijs werkzaamheid, Allergenen

Samenvatting

Feiten: ARTU brengt al tientallen jaren allergenen onder de naam Oralgen op de markt op grond van het overgangsrecht dat bij de invoering van de registratieplicht voor allergenen werd afgekondigd. Het CBG heeft de aanvragen geweigerd en hierover zijn reeds verscheidene procedures van bezwaar, beroep en hoger beroep gevoerd. Deze uitspraak betreft het hoger beroep tegen de uitspraak in beroep van de Rechtbank Zwolle van 13 januari 2012 («JGR» 2012/7) …

Verder lezen
Terug naar overzicht