JGR 2013/22, Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 30-05-2013, , C-109/12 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Definitie Geneesmiddel, Medisch hulpmiddel, EG-markering, Indeling van product, Classificatie, Procedure, Toedieningscriterium

Samenvatting

Feiten:

De Finse bevoegde autoriteiten wijzigen de status van Gynocaps – melkzuurbacteriën voor het herstel van de vaginale flora – eenzijdig van medisch hulpmiddel naar geneesmiddel. In andere EU-lidstaten blijft het product als medisch hulpmiddel beschikbaar.

Prejudiciële vragen:

1. Wanneer een product in een lidstaat overeenkomstig [de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen] is ingedeeld als een medisch hulpmiddel of hulpstuk in de zin van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht