JGR 2014/22, Rechtbank Limburg 29-11-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9337, AWB-13_82 (met annotatie van mr. S. Schipper en drs. mr. S.M. Peek)

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke boete, Geneesmiddelenreclame, Gunstbetoon, Niet-beroepsbeoefenaren, Onduidelijkheid norm, Motiveringsgebrek

Samenvatting

Feiten: Eiseres had een samenkomst georganiseerd voor MS-verpleegkundigen. Tijdens deze samenkomst werd door een vertegenwoordiger van de producent van het geneesmiddel Rebif, een presentatie gehouden over uitsluitend dit geneesmiddel. Eiseres vergoedde zowel de locatie als het diner voor de deelnemers. Naar het oordeel van de minister kwalificeerde de samenkomst als ongeoorloofd gunstbetoon en daarom had de minister in eerste instantie een boete opgelegd ter hoogte van € 135.000…

Verder lezen
Terug naar overzicht