JGR 2015/27, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-09-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6399, 200.167.066 (met annotatie van Peek)

Inhoudsindicatie

Handhavend optreden, Gedogen, IGZ, Definitie geneesmiddel, Voedingssupplement, Toedieningscriterium

Samenvatting

Feiten: Zoals vastgesteld in het vonnis in eerste aanleg heeft IGZ bij brief van 9 november 2011 bericht dat zij producten met een dosering van 0,3 mg of meer melatonine (een slaaphormoon) op basis van het toedieningscriterium beschouwt als een geneesmiddel in de zin van de Geneesmiddelenwet, dat verhandeling daarvan zonder de vereiste registratie en handelsvergunning strafbare feiten opleveren en dat IGZ en NVWA handhavend kunnen optreden.

In dit hoger beroep staat primair…

Verder lezen
Terug naar overzicht