JGR 2015/9, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (civiel recht) zp Arnhem 16-12-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9768, 200.115.776 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

BDG, Dure geneesmiddelen, Onrechtmatige daad, Relativiteitsvereiste, Beleidsregel, NZa

Samenvatting

Feiten: De NZa maakte voor de bepaling van de compensatiefactor die een ziekenhuis in rekening mag brengen voor dure geneesmiddelen gebruik van de zogenoemde substitutiebepaling in de BDG, waarbij een correctiefactor wordt berekend op basis van de prijs van een goedkoper vergelijkbaar geneesmiddel. De belanghebbende, Merck, baseert een vordering op onrechtmatige overheidsdaad omdat tegen beleidsregels van de NZa geen bezwaar en beroep op basis van de Awb openstaat. Merck baseerde de procedure op…

Verder lezen
Terug naar overzicht