JGR 2017/10, Rechtbank Rotterdam 08-02-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1002, 10/741413-16 (met annotatie van Schutjens en Lisman)

Inhoudsindicatie

Internetfarmacie, Online apotheek, Opiumwetmiddelen, Terhandstelling, Receptgeneesmiddelen

Samenvatting

Feiten: Verdachte heeft illegaal geneesmiddelen voorhanden die receptplichtig zijn en bovendien onder de Opiumwet vallen, en biedt deze te koop aan via het internet. Ook is het verboden middel MDMA aangetroffen. Een en ander is aangetoond door het uitlokken van verkoop en het voltooien van de transactie door een televisieprogramma.

Uitspraak: Het ongecontroleerd in het vrije verkeer brengen van deze geneesmiddelen vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Het gebruik daarvan in een verkeerde dosering…

Verder lezen
Terug naar overzicht