JGR 2017/15, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:952, 201407670/1/A3 (met annotatie van Van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Wob-verzoek, Bedrijfs- en fabricagegegevens, Vertrouwelijkheid, Voorkomen van onevenredige benadeling, Dierenrechtenactivisme

Samenvatting

Feiten: Bij besluit van 11 mei 2012 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een verzoek van [wederpartij] om openbaarmaking van informatie gedeeltelijk afgewezen. Op 21 september 2011 heeft [wederpartij] verzocht om afschriften van alle jaarverslagen die de Hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid sinds 1 januari 2005 heeft ontvangen van alle opdrachtgevers van dierproeven. Bij het besluit van 11 mei 2012 heeft de staatssecretaris de jaarverslagen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht