JGZ 2017/1, Hoge Raad 31-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:560, 17/00138 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Wet Bopz, Voorwaardelijke machtiging, Hoorplicht, art. 8 lid 1 Wet Bopz, Onbegrijpelijke uitleg van mededeling advocaat over aanwezigheid ter zitting

Samenvatting

De rechtbank heeft een nieuwe voorwaardelijke machtiging afgegeven zonder betrokkene en haar advocaat te horen, ondanks een schriftelijk verzoek hiertoe. De Hoge Raad vernietigt deze uitspraak en wijst de zaak terug.

Uitspraak

Hoge Raad:

1. Het geding in feitelijke instantie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beschikking in de zaak

Verder lezen
Terug naar overzicht