JGZ 2017/4, Hoge Raad 07-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1275, 17/01707 (met annotatie van W.J.A.M Dijkers)

Inhoudsindicatie

Hoor en wederhoor: geen gelegenheid geboden om te reageren op ter zitting overgelegde brief, Motivering afwijzing verzoek contra-expertise

Samenvatting

De rechtbank heeft in de beschikking waarbij een voorlopige machtiging werd verleend overwogen dat bij betrokkene de diagnose Alzheimer-dementie is gesteld. Uit de geneeskundige verklaring en de ter zitting besproken stukken volgt, aldus de rechtbank, dat het gevaar bestaat dat betrokkene zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen en dat de stoornis betrokkene gevaar doet veroorzaken voor de psychische gezondheid van haar zoon.

In cassatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht