JGZ 2017/5, Gerechtshof Amsterdam 02-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1795, R 001847-15 (met annotatie van D.W.J. Vinkes)

Inhoudsindicatie

Vergoeding voor alle dagen in voorlopige hechtenis, In de war zijn en wachten op een machtiging voor klinische opname geen reden voor afwijzen of verlagen van de vordering

Samenvatting

In deze zaak gaat het om een verzoek schadevergoeding van een gewezen verdachte op grond van art. 89 Sv. De rechtbank was van oordeel dat de grootste schadepost niet voor vergoeding in aanmerking komt “omdat de psychische gesteldheid van appellant (appellant was erg in de war) niet toeliet dat de verdachte naar huis zou worden

Verder lezen
Terug naar overzicht