JGZ 2017/6, Rechtbank 's-Gravenhage 13-02-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1732, C/09/526300/FA RK 17-780 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Officier beoogt met deze machtiging ander doel dan door de wetgever is beoogd, Formeel gebrek in de geneeskundige verklaring: niet ondertekend door de bevoegde geneesheer-directeur

Samenvatting

Het verzoek van de officier van justitie is betrokkene machtiging te verlenen haar te doen verblijven in een specifiek geduid psychiatrisch ziekenhuis, namelijk GGZ Rivierduinen te Leidschendam. De rechtbank wijst het verzoek af omdat volgens de behandelend arts de impulsdoorbraken met de daaraan verbonden gevaren onder controle zijn. Bovendien overweegt de rechtbank dat het door de officier…

Verder lezen
Terug naar overzicht