JHG 2013/8, HvJ EU 08-12-2011, , C-272/09 P (met annotatie van mr. H. Speyart)

Inhoudsindicatie

Mededingingsboetes, Strafrechtelijk karakter, Effectieve rechtsbescherming, Strafrechtelijke vervolging, Artikel 6 EVRM-Wettigheidstoetsing, Volledige rechtsmacht, Kartelboetes

Samenvatting

Met hun vijfde middel betwisten rekwirantes zowel de wijze waarop het Gerecht heeft verklaard rekening te moeten houden met de ruime beoordelingsmarge van de Commissie in mededingingszaken als de wijze waarop het daadwerkelijk toezicht op de litigieuze beschikking heeft uitgeoefend. Zij beroepen zich op art. 6 EVRM en op het Handvest, maar zetten niet precies uiteen of zij in dit verband de beginselen van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht