JHG 2014/26, Gerechtshof Amsterdam 12-02-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8596, 200.110.395/01

Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kinderen, Rechtsgeldigheid alsnog overgelegde opvolgende indicatiebesluiten, Recht op een eerlijk proces

Samenvatting

Anders dan de moeder stelt, heeft de rechtbank haar oordeel niet uitsluitend gemotiveerd door te verwijzen naar constateringen van de onderscheidenlijke pleegouders, maar heeft zij daarbij ook rapportages van hulpverlenings- en beschermingsinstanties bij betrokken. Voorts is het hof met de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van de pleegouders niet als deskundigenrapportages zijn te kwalificeren, maar dat de pleegouders heel wel in staat zijn om opmerkelijke zaken bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht