JHG 2015/10, Gerechtshof Amsterdam 11-09-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3805, 13/00082

Inhoudsindicatie

Reikwijdte, Werkingssfeer van Unierecht, Heffing overdrachtsbelasting

Samenvatting

De heffing van de overdrachtsbelasting is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Anders dan de rechtbank heeft overwogen ziet artikel 17 EU-Handvest ook op belastingheffing. Dit kan belanghebbende echter niet baten. Ingevolge artikel 51, lid 1, van het Handvest zijn de bepalingen van het Handvest gericht tot de instellingen en organen van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht