JHG 2017/10, Hoge Raad 14-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:241, 16/02616

Inhoudsindicatie

Randvoorwaardenkorting, GLB-inkomenssteun, Dubbele bestraffing, Ne bis in idem

Samenvatting

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte wegens schending van het in art. 50 EU-Handvest neergelegde ne bis in idem beginsel. Het gaat in de onderhavige zaak naar de kern genomen om het antwoord op de vraag of de omstandigheid dat de staatssecretaris van Economische Zaken aan de verdachte een randvoorwaardenkorting op GLB-inkomenssteun heeft opgelegd…

Verder lezen
Terug naar overzicht