JHG 2017/15, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:858, 201508668/1/A2

Inhoudsindicatie

Toegang tot rechter, Schorsende werking, Hoger beroep asiel, Sociale zekerheid, Zorg, Huur

Samenvatting

In deze verwijzingsuitspraak is de vraag aan de orde of Richtlijn 2008/115/EG (Terugkeerrichtlijn) gelezen in samenhang met onder meer art. 47 van het EU-Handvest zo moeten worden uitgelegd dat het rechtsmiddel van hoger beroep tegen een besluit waarin een terugkeerbesluit is vervat, of tegen de afwijzing van een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel automatisch schorsende werking moet hebben, in de zin dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht