JHV 2006/203, Kantonrechter Leeuwarden 23-05-2006, AX6476, 177500 /CV EXPL 05-4380 (met annotatie van TG)

Inhoudsindicatie

Vaststellingsovereenkomst, Huurbescherming, Redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Huurder heeft van verhuurder op enig moment een dubbele arbeiderswoning gehuurd. Tussen huurder en verhuurder is vervolgens op 12 mei 1989 tevens een pachtovereenkomst gesloten met betrekking tot een boerderij met landerijen. De vrijstaande dubbele arbeiderswoning is in deze pachtovereenkomst geïncorporeerd. Bij vaststellingsovereenkomst van 28 september 1998 zijn huurder en verhuurder overeengekomen dat zodra de woning uit het pachtcontract zou zijn losgemaakt, de huurder met een opzegtermijn van drie maanden de huur van de woning aan verhuurder zal…

Verder lezen
Terug naar overzicht