JHV 2008/217, Kantonrechter Haarlem 30-07-2008, BD9368, 382704/CV EXPL 08-5132 (met annotatie van CG)

Inhoudsindicatie

Huurachterstand, Gebreken aan het gehuurde, Opschorting betalingsverplichting, Kennisgeving van de gebreken

Samenvatting

Huurder huurt vanaf 1 oktober 2006 een zelfstandige woning van Ruysdael Vastgoed BV voor een huurprijs van € 675,= per maand. Huurder heeft een huurschuld laten ontstaan van € 4.110,=. Ruysdael Vastgoed vordert in rechte ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, alsmede betaling van de achterstallige huurpenningen. Huurder verweert zich tegen deze vorderingen door te stellen dat hij de huur niet meer heeft betaald, omdat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht